Vítejte

 

Přejeme Vám prožití roku 2017
v blízkosti našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista.

Zveme na Ekumenické bohoslužby v úterý 24.ledna 2017 od 18 hod v evangelickém kostele v Prusinovicích

Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2K 5,14)