Ekumenické bohoslužby


Kněz Marek Výleta a farář Leoš Mach s manželkou.


SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY LETOS V EVANGELICKÉM KOSTELE

EVANGELICKÝ KOSTEL/ V rámci mezinárodního Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů, který v naší zemi každoročně vyhlašuje Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví, uspořádaly také církve v Prusinovicích své společné bohoslužby. Věřící z místní evangelické a katolické církve se tak spolu setkali v předposledním ledovém týdnu při shromáždění v evangelickém kostele. Bohoslužby vedl českobratrský evangelický farář Leoš Mach a kázáním sloužil římskokatolický kněz Marek Výleta. Základem kázání byly biblické verše, které pro letošek vybrali křesťané z Polska, a to z Prvního listu apoštola Pavla, jenž psal ke Korintským o tom, že všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista. (1. Kor 15:51-58.) Součástí bohoslužeb, jak sám název akce napovídá, byly také společné modlitby, především za jednotu křesťanů. Z kancionálu se zpívaly Bohu ty písně chval, které mají obě církve stejné. V závěrečných oznámeních pak duchovní prozradili, že spolupráce církví nemá tímto pro letošek v Prusinovicích skončit. Na červen totiž spolu plánují poprvé pozvat veřejnost k prohlídce prusinovických kostelů v rámci celostátní akce Noc kostelů.
Leoš Mach s Markem Výletou se ani pro letošek nesetkali jen v Prusinovicích, ale v rámci svých farností sloužili společně bohoslužby ještě v Rusavě. Tam se konaly v modlitebně evangelické fary. Po několikaleté přestávce proběhlo ekumenické setkání také v Holešově. Leoš Mach s několika věřícími zde přijali pozvání kazatele Jednoty bratrské Milana Svobody na modlitební hodinu v bratrském domě.