Koncert


Důstojné vystoupení.


ADVENTNÍ KONCERT

KOSTEL PRUSINOVICE/ S koledami a staročeskými rorátními zpěvy vystoupili v našem kostele o třetí adventní neděli Holešovský chrámový sbor a Holešovský komorní orchestr. Pod vedením sbormistra Jana Kotase a uměleckého vedoucího Iva Kurečky umělci přednesli rovnou dvacítku skladeb z dílen mistrů Bacha, Vivaldiho, Třanovského a dalších. K závěrečnému přídavku Narodil se Kristus Pán se nakonec připojilo také publikum.