Přijeli přátelé ze Slovenska

 
Navštívili nás bratři a sestry ze slovenského Súlova.

 
KŘESŤANÉ ZE SLOVENSKA PŘIJELI DO PRUSINOVIC

PRUSINOVICE, RUSAVA/ Na začátku velkých prázdnin přijela do evangelického farního sboru v Prusinovicích návštěva. Vypravila se sem ze spřáteleného evangelického sboru ze slovenského Súlova. Po roce, kdy se českoslovenští bratři a sestry poznali spolu na Slovensku, setkaly se již známé tváře na půdě domácí. Slovenské sestry vítaly své kamarádky z loňska s otevřenou náručí, ba i polibky. Ostatně, jak se slušelo ve starokřesťanské církvi.

Program slunné neděle začal společnými bohoslužbami. Kázal súlovský luterský kněz Ivan Mikuš a liturgii vedl místní farář Leoš Mach. Bratr Mikuš je zvyklý kázat, jak se říká, od srdce a ze života. Svého zvyku se přidržel také na návštěvě. V projevu vyzval věřící ke známým, ale vždy důležitým věcem v životě křesťana: rozhodnout se a nechodit na dvě strany, totiž jednou nohou za Kristem a druhou za ďáblem. Žít ve stálém pokání. Rodiče a prarodiče mají povinnost vést děti k Bohu příkladem, doma společnými modlitbami, čtením Bible a vyučováním biblických pravd. Jinak vymřeme, uzavřel. Své zásady doplňoval pestrými zkušenostmi z farářského života. Po kázání předstoupil súlovský chrámový sbor, který za doprovodu malé harmoniky zazpíval několik křesťanských písní ze slovenského venkova. Farář Ludvík Svoboda seznámil slovenské přátele s historií místní církve. Předseda staršovstva súlovské církve pak věnoval místnímu sboru několik pozorností.

Duchovní se staršovstvem pozvali v poledne hosty na oběd do kulturního domu. Po obědě následovalo krátké posezení u občerstvení v sále fary. To bylo přípravou na odpolední výlet na Rusavu. Tam se v doprovodu farářů i některých věřících z Prusinovic setkali s bratry a sestrami z rusavské farnosti. Starosta Rusavy Bohumil Škarpich, evangelík, představil přátelům místní muzeum i spolupráci obce s církví. Nakonec všichni navštívili evangelický Chrám Trojice Svaté. Po jeho prohlídce seznámil Ludvík Svoboda hosty s historií kostela i církve a Leoš Mach představil její současnost. Odtud se slovenští bratři a sestry vypravili na cestu domů.

Více fotografií najdete i na jejich stránce na Facebooku ZDE