Týden modliteb


Letos v kostele Sv. Kateřiny.


SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY CÍRKVÍ V PRUSINOVICÍCH

KOSTEL SV. KATEŘINY/ Týden modliteb za jednotu křesťanů je v naší zemi výzvou České biskupské konference a Ekumenické rady církví k malému návratu do dob, kdy církev byla ještě nerozdělená. Náplní této aktivity křesťanů, která se koná v rámci celého světa je společné slavení bohoslužeb, setkávání se nad Biblí – Slovem Božím a především – jak vyplývá z názvu akce – společné chvíle na modlitbách, především za jednotu Božího lidu. Svou účastí se mohl připojit každý věřící a přelom předposledního a posledního lednového týdne prožít jak osobně s křesťany jiných církví ve svém bydlišti, tak v duchu s věřícími na celém světě.
Místní sestry a bratři z Farního sboru Českobratrské církve evangelické a Římskokatolické farnosti se v rámci této akce scházejí ke společným bohoslužbám již několik let, letos v katolickém kostele Svaté Kateřiny. Bohoslužby vedl kněz Marek Výleta a kázáním sloužil farář Leoš Mach. Základem kázání se stal biblický verš, pro letošek zvolený křesťany v Jeruzalémě z knihy Skutků apoštolských (2:42): „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ Tento verš byl v kontextu své kapitoly z kazatelny přednesen z Českého ekumenického překladu Bible, který je plodem dlouholeté spolupráce různých křesťanských církví ještě v dobách socialismu. Věřící zazpívali Bohu písně chval, které mají společné obě církve. Vynechány pak byly ty věci, nad kterými dosud nenalezla odlišná vyznání shodu.
Je radostné, že bolavá místa v historii církve mohou být k dnešku přece jen zahojena natolik, aby si řada křesťanů v sobě připustila, že také věřící z kostelů jiných vyznání jsou mými bratry a sestrami ve stejném Pánu. Díky tomu můžeme společně sdílet víru, která nás spojuje. A jednota v našem Bohu Otci, jeho Synu Ježíši Kristu a Duchu Svatém není jistě málo. Odpověď na tuto výzvu může v sobě hledat každý z nás.