U společné večeře


Večer na faře.
..


ZELENÝ ČTVRTEK VE SBORU

FARA PRUSINOVICE/ Na Zelený čtvrtek jsme si, jako to děláme již po několik let, připomenuli večeři velikonočního beránka podle židovské tradice. Ale nejen to. Nejdůležitější je pro křesťany změna, kterou udělal Pán Ježíš Kristus. To když ustanovil Sv. Večeři Páně. Nad ní jsme se zamýšleli zase při čtení pašií. Ani letos nechyběl tradiční beránek na bylinkách z kuchyně bratra faráře a další rozličné pochutiny tradiční sederové večeře.