Vánoční bohoslužby 2012


Vánoční bohoslužby patřily i letos dětské zvěsti.

 

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

KOSTEL PRUSINOVICE/ Poslední adventní neděle vyšla letos na den před štědrým dnem. Jako každoročně patřily tyto vánoční bohoslužby dětem z nedělní školy, školákům z náboženství a dorostencům, kteří s připravují na konfirmaci. Tito nejen zahráli na hudební nástroje vánoční písně, zapívali a přednesli básničky, ale sehráli také neobvykle pojatou divadelní scénku na téma "pád Jericha".