Zelený čtvrtek na faře


U společné večeře...


HOD BERÁNKA NA FAŘE

FARA PRUSINOVICE/ Na Zelený čtvrtek jsme si připomenuli večeři velikonočního beránka podle židovské tradice. Také letos byl tento večer současně i setkáním při čtení pašií a samozřejmě nechyběl ani tradiční beránek na bylinkách z kuchyně bratra faráře.