Vánoční bohoslužby 2011


Milé vystoupení.


BOHOSLUŽBY S DĚTSKOU VÁNOČNÍ SLAVNOSTÍ

KOSTEL PRUSINOVICE/ Pohádky broučků od spisovatele a faráře Jana Karafiáta nechybí snad v žádné evangelické domácnosti. A Broučci nechyběli ani na dětské slavnosti, se kterou na bohoslužbách o čtvrté adventní neděli vystoupily děti z našeho sboru. Karafiátovými veršovanými povídkami a písničkami nám zvěstovali narození Pána a Spasitele Ježíše Krista. Své malé evangelium přednesli nejenom mladší a starší žáci evangelického náboženství, ale také nejmenší členové nedělní školičky. Bratr farář sloužil kázáním o dobré zvěsti a mládež zakončila bohoslužby přímluvnými modlitbami. Na závěr mládežníci obdarovali dítky balíčky s dobrotami.