sbor Prusinovice

      
Evangelický kostel s farou.          

 

 

 NĚCO Z HISTORIE NAŠEHO SBORU

Evangelíci v Prusinovicích navazují na starou Jednotu bratrskou, která zde měla svůj sbor v již v době předbělohorské. Tenkrát se k Jednotě bratrské hlásil rod pánů z Víckova, který v Prusinovících vládl. Náhrobky těchto pánů jsou dosud patrné na zdech katolického kostela Sv. Kateřiny. Tento kostel nebyl původně zasvěcen Sv. Kateřině, protože jej obnovil a jeho hlavní věž postavil již roku 1601 právě Arkleb z Víckova. Ten jej zasvětil "Ke cti a chvále Blahoslavené Trojice Svaté". Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 však byly jiné církve včetně nejpočetněji zastoupené Jednoty bratrské zakázány. Prusinovičtí bratři se proto scházeli potají až do roku 1781, kdy císař Josef II. vyhlásil platnost svého Tolerančního patentu, který nyní povoloval ještě dvě konfese evangelické církve - vyznání augsburského (Lutherského) a helvétského (Kalvínského - takzvaného feformovaného). Také víru pravoslavnou. Prusinovičtí bratři tedy rychle vytvořili sbor a již následující rok si přivezli ze Slovenska svého prvního faráře. Roku 1791 si postavili novou, vlastní modlitebnu. Později však začali pomýšlet na stavbu kostela. Jejich plány se začaly měnit ve skutečnost v roce 1848 a devátého listopadu roku 1856 byl nový kostel slavnostně vysvěcen. O dvanáct let později při něm vyrostla také budova fary.

 

            
Interiér kostela v helvétském stylu.                                                                            

 

 

Českobratrská církev evangelická, stručně Evangelická církev vznikla v naší zemi roku 1918 spojením evangelických církví - Kalvínské a Luterské - v jedinou církev. Navazuje rovněž na církev husitskou i starou Jednotu bratrskou z dob předbělohorských. Českobratrská církev evangelická je v současnosti druhou nejpočetnější církví v České republice a její hlavní charakteristikou je vyznávání víry v Boha Otce, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, která zároveň spojuje křesťany všech vyznání i dob.

Při sčítání lidu v roce 2011 se k místnímu evangelickému sboru přihlásilo 102 obyvatel Prusinovic, v rámci celé farnosti je pak evangelíků tři sta. Evangelický sbor v Prusinovicích patří do církevního Východomoravského seniorátu, který sdružuje 48 farních sborů a kazatelských stanic. Pod prusinovickou farnost patří kromě sboru místního ještě kazatelské stanice v Bystřici pod Hostýnem a v Holešově. Bratr farář současně administruje také farnost v Rusavě, která momentálně není obsazena vlastním farářem.

V Prusinovicích působí ještě církev římskokatolická, ke které se hlásí 349 obyvatel. Tyto dvě církve zde udržují ekumenický vztah. Dalších 83 obyvatel Prusinovic je dle Sčítání lidu věřících, avšak bez církevní příslušnosti. 142 jsou nevěřící. V obci žije také 10 členů Náboženské společnosti svědkové Jehovovi. V posledních letech v místě působí také evangelikální křesťané.

 

   
  Bohoslužby v kostele.


Zveme Vás na naše pravidelné bohoslužby každou neděli a církevní svátky v 10 hodin.
Zveme také děti (i malé), pro které je po čas bohoslužeb připraven program nedělní školy.
V zimním období je kostel vytápěn.

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

 

 

Od Holešova:   Dolů z kopce, v křižovatce tvaru T pod římskokatolickým (bílým) kostelem doleva směr Dřevohostice.

Od Hlinska:   Křižovatku tvaru T projet rovně směr Dřevohostice.

Od Dřevohostic:   Za několik okamžiků po vjezdu do obce lze vidět kostel při levé straně silnice.