Kontakt

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

týkající se jak našeho sboru a církve,

tak také otázek na téma víry a křesťanství.

Těšíme se na Vás na adrese:

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích

f. Mgr. Leoš Mach, farář

Přerovská 174, 768 42 Prusinovice

telefon:   571 892 194, 724 739 686

email:   prusinovice@evangnet.cz

 


 

číslo bankovního účtu: 227 225 204 / 0300

 

 

Zveme Vás také na internetové stránky administrované farnosti Rusava:  ZDE

 

RADA STARŠOVSTVA FARNÍHO SBORU

Na výročním sborovém shromáždění 30. 4. 2014 byla zvolena desetičlenná rada staršovstva.
Farní sbor vedou v následujícím šestiletém období tito presbyteři:

Ing. Jaroslav Ambróš, kurátor
MVDr. Drahoslava Sklenářová, místokurátor
Marie Němcová
Ivan Adámek
Petr Zháněl
Milan Sklenář
Svatopluk Nedbal
Pavel Sklenář
Alice Stará
Jan Stehno
z funkce faráře je součástí rady staršovstva f. Mgr. Leoš Mach (zvolen radou staršovstva do funkce předsedajícího radě staršovstva)

Starší v jejich službě podporují zvolení náhradníci: Ing. Pavel Stehno, Jaroslav Dohnal, Jana Zapletalová, Irena Piskačová a Lubomír Smílek.