Půst v Prusinovicích


Slávek Klecandr obohatil postní rozjímání.


POSELSTVÍ POSTU V KYTAŘE

KOSTEL PRUSINOVICE/ V předposlední únorovou středu začalo postní období. Je to čas, kdy se křesťané po dobu šesti týdnů připravují na své největší svátky – Velikonoce. Postní doba je nejen zastavením se nad nadbytkem pokrmu a všedními starostmi, ale především návratem ke znovu zpytování sebe sama, znovu uvědomování si Boží milosti, ze které věřící člověk každodenně čerpá nejen chléb vezdejší, nýbrž i pokrm duchovní. Vyvrcholením postu jsou velikonoční svátky, ve kterých pro nás před dvěma tisíciletími zemřel a znovu vstal Vykupitel každého člověka a Prostředník všeho dobrého – Pán Ježíš Kristus.

Jednou z pobídek k letošnímu pozastavení se nad Božím slovem bylo vystoupení Slávka Klecandra – písničkáře křesťanské hudební skupiny Oboroh, který ve druhý březnový den zahrál a zazpíval v evangelickém kostele. Tento hudební skladatel a muzikant přednesl nezvykle pojatou sbírku starších písní z evangelického kancionálu a zhudebněných biblických žalmů. Netradičnost tkvěla v tom, že toto vše, běžně známé z píšťal chrámových varhan, zazpíval publiku s kytarou a foukací harmonikou. Do strun svého nástroje kupodivu vetkal také jednu z nejstarších křesťanských písní Jezu Kriste štědrý kněže, pocházející již ze 13. století. I přes modernější pojetí Klecandrova vystoupení však hloubka Božího poselství zůstala v písních zachována. Hudebník si ovšem nezískal své posluchače pouze jako muzikant, ale také jako vypravěč. To když mezi jednotlivými písněmi se špetkou humoru komentoval své přehmaty nebo když vzpomínal na historii svých živých vystoupení, jak, kdy a kde se u které té skladby z důvodu zlobivé paměti i v těch nejstudenějších kostelích hezky zapotil.