Aktuální program

 z důvodu pandemie Corana viru je vše do odvolání zrušeno!

Modlete se za sebe navzájem, čtetě Písmo v domácím kruhu. 

Pán s námi. 

Děti se schází k výuce náboženství na faře v pátek od 15 hodin a na Nedělní škole při bohoslužbách.

 

  2020

neděle Kroměříž Rusava Holešov Prusinovice  
           
10/4 8 VP 16 VP 14 VP 10 VP Velký pátek
12/4 8 VP --- 14 VP 10 VP Velikonoční neděle

 V Bystřici pod Hostýnem v Centru pro seniory Zahrada se nově scházíme k bohoslužbám - některé středy v měsíci:  

 

Evangelické bohoslužby v Holešově   jsou přesunuty do Centra pro rodinu u sv. Martina ve Smetanových sadech v Holešově viz rozpis  


Biblické setkání v Bystřici pod Hostýnem
Máte-li zájem o studium Bible, společné modlitby či sdílení se s křesťany, můžete navštívit také aktivity: 

Československé Brigády 319 - zasedací místnost firmy Profix (nedaleko ev. kaple Sv. Vavřince směrem k náměstí), vede bratr starší Lubomír Smílek
úterý v 18.30 hodin
 

Máte-li děti a chcete se modlit za Vaši rodinu s dalšími křesťany, můžete navštívit ekumenické aktivity pro matky a otce v Prusinovicích:

Modlitby matek
katolická fara (příležitostně evangelická fara nebo ul. Trávník 292)
- starší maminky: pondělí v 16 hodin
- mladší maminky: úterý v 18.30 hodin

Modlitby otců
katolická fara (příležitostně evangelická fara nebo ul. Trávník 292)
každé druhé pondělí v 18.30 hodin

 

Program na této stránce nezahrnuje pohřební bohoslužby, svatební obřady, a podobná shromáždění.