Odpoledne s bratrem Vikem


Bratr farář Bohuslav Vik.


SBOROVÉ ODPOLEDNE BYLO O RADOSTI

FARA PRUSINOVICE/ Mít oči otevřené každodenním malým zázrakům. To je podle bratra Bohuslava Vika, který se stal hostem našeho sborového odpoledne na faře, ten nejlepší recept na radost. Jen si jich všimnout, děkovat za ně Bohu a radovat se, poradil nám ve svém slovu moudrosti tento bývalý rusavský farář, jehož nekonečný úsměv na tváři je jeho životnímu krédu tichým svědkem. A radostně se vede také jeho paměti. Připravené slovo nám ve svých požehnaných třech a sedmdesáti letech přednesl celé z hlavy.

Děkujeme manželům Vikovým za milou návštěvu a přejeme jim i nadále Boží požehnání. Děkujeme také našim sestrám za výtečné koláče i všem ostatním, kteří se na přípravě programu podíleli.