Setkání s hostem


Bratr farář Fojtů s básní.


SBOROVÉ ODPOLEDNE BRATREM FOJTŮ

FARA PRUSINOVICE/ Hostem letošního sborového odpoledne na faře byl bratr Pavel Fojtů ze Stříteže nad Bečvou. Tento farář, dnes již na odpočinku, nám vypravoval o radostech i starostech svého farářského života. Paměti zakončil básní, ve které shrnul svoji službu Pánu Bohu.

Děkujeme bratru faráři za milou návštěvu a přejeme mu i nadále Boží požehnání. Děkujeme také sestrám za plný stůl i všem ostatním, kteří se na přípravě společného odpoledne podíleli.