Zájezd


Pozdrav z výletu...


SBOROVÝ ZÁJEZD NA RŮŽOVÝ PALOUČEK

První červencovou neděli se náš evangelický sbor vypravil na zájezd. Cílem byl Růžový palouček – park na samotě nedaleko Litomyšle opředený řadou pověstí. Tou nejzajímavější pro nás byla ta, že se tady v dobách temna naposledy loučili s rodnou vlastí bratři ze staré Jednoty. Na místě dosud neznámém měli tehdy zakopat zlatý kalich a z jejich slz uroněných na zem měly pak vykvést jedinečné bílé růže, které zdobí toto místo dodnes.
První zastávkou na naší cestě byla Moravská Třebová. Navštívili jsme bohoslužby ve sboru bratra faráře Aloise Němce, po kterých jsme se mohli poznat i s místními bratry a sestrami. K poledni jsme dorazili na Litomyšlské náměstí, kde byl rozchod. Na oběd, za památkami, nebo si jen tak vyšlápnout do ulic – dešťovým kapkám vstříc. Letošní deštivé počasí totiž neudělilo výjimku ani našemu výletu. Například děti s rodiči se proto uchýlili pod přístřeší zdejšího zámku, kde se zúčastnili hravého programu na téma krteček Zdeňka Milera. Pak náš autobus vyrazil k hlavní zastávce. Na Růžovém paloučku nás přivítal liják, kterému jsme se pokusili alespoň na pár minut čelit deštníky. Probojovali jsme se tak k bratrskému památníku, který se tyčí v srdci paloučku. Měděný sloup s vyústěním ve tvar kalicha, na němž je umístěna velká zlacená zeměkoule, nese jména zdejších bratří i jejich symboly. Přečíst jsme si mohli také slova vyznání národního spisovatele, profesora z nedalekého gymnázia a milovníka Růžového paloučku Aloise Jiráska. Ten se v minulosti osobně zúčastnil odhalení tohoto památníku. Boj s deštěm ovšem předem vzdali pořadatelé plánovaného programu, který tady v tento den každoročně probíhá. Proto jsme se za ním museli přesunout do kulturního domu v nedalekých Morašicích. Program byl s očekáváním nadcházejících svátků Cyrila s Metodějem a mistra Jana Husa zaměřen na pohled do současné církve v zrcadle dob minulých. V první části vystoupili na pódium filosofové Petr Pokorný a Jan Sokol. Zamýšleli se nad hodnotami staré církve a uvažovali, jak na ně může křesťan žijící ve 21. století navazovat. Krátkými scénkami s kytarou, zvony a hřmotným hlasem přednesli v pauzách myšlenky církevních otců virtuóz Štěpán Rak s hercem Alfrédem Strejčkem. Pobídku vkročit na pódium přijal i (některými milovaný, jinými méně) profesor Tomáš Halík, který pozdravil shromáždění. Druhá část akce patřila dechovce. Muzikanti kapely Břeclavan pod vedením Jožky Severína udělali veselou tečku za morašickým programem a dobře nás naladili na dlouhou cestu domů.


          
                                  Vyjíždíme...           Děti snesly dlouhou cestu dobře.

          
První zastávka: Bohoslužby v Moravské Třebové.                                                                                       .

          
Zastavení v Litomyšli. Děti zamířily na krtečka.           Cíl. Růžový palouček s paraplíčky.                  .

          
                                               Momentka z Morašic.           A morašický program. Štěpán Rak a jeho kytara.  

            
   Profesor Pokorný a jeho "Církev dříve a dnes".           Svůj názor na téma přidal i profesor Jan Sokol. 

          
S pozdravem předstoupil profesor Tomáš Halík.           Vystoupení. Hřmot zvonů svědomí.                    .

          
Břeclavan - veselá tečka muzikantů Jožky Severína mladšího.           A jedeme domů.