Dopis bratra faráře

VELIKONOČNÍ DOPIS BRATRA FARÁŘE 2013

 

„Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem,
na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste
přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy
podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.“
1. Korintským 15:1-4

 

Náš Pán, Boží syn, umírá na kříži za městem za mne i za Tebe. Bere na sebe naše viny, aby nás jednou provždy smířil s Bohem, naším Stvořitelem. Aby nám otevřel cestu tam, kde my jsme si ji nechali zavřít svým přestoupením Božích pravidel. Kristova smrt na kříži nám otevírá opět společenství s tím, k jehož obrazu jsme byli stvořeni.

Vždyť jsme, bratři a sestry, přeci neuvěřili nadarmo, že Ježíš je náš Pán, Boží syn, který pro nás přišel na tuto zem a pro nás zemřel na kříži, abychom my mohli s ním žít na věčnosti. Abychom již zde na zemi směli zakoušet něco z budoucího, právě ve společenství věřících.

Bratři a sestry, přijměte pozvání k Božímu slovu, k připomínce toho, v kterého jsme uvěřili, byli pokřtěni, koho jsme vyznávali při své konfirmaci, při vysluhování Večeře Páně.

Přijměte pozvání k životu z víry. Přeci Kristus za nás nezemřel nadarmo, zemřel, abychom my mohli žít, mohli nést ovoce víry.

Za celý evangelický sbor v Prusinovicích farář Mgr. Leoš Mach