Host na faře


Farář a muzikant Pepík Hurta.

 

PEPÍK HURTA ZPÍVAL NA FAŘE

FARA PRUSINOVICE/ Každoročně v polovině září pořádá evangelický farní sbor v Prusinovicích sborové odpoledne na faře s pohoštěním a hostem. To letošní bylo hudební a také humorné. Pozvání totiž přijal evangelický farář a písničkář v jedné osobě Josef Hurta, jakožto muzikant známý pod jménem Hurta Pepík. Jeho muzika zaujala. Ve svých skladbách s legrací vylíčil starosti i radosti svého farářského života na venkově. A že si z nich za čtrnáct let ve službě faráře v Javorníku nad Veličkou udělal hezkou sbírku. Zazpíval třeba o tom, jak při pohřebním kázání zapomněl jméno zemřelého, o nápravě opozdilce jdoucího na bohoslužby poté, co jej popohnala kráva pasoucí se u cesty nebo o důsledcích z vysluhování svátosti Večeře Páně, při jejíž přípravě omylem došlo k záměně bílého vína za slivovici. Bratr Hurta však také srovnával. Hosté se dozvěděli, jak probíhá takový sborový život v obci, ve které není ani jediný nekřesťan a tudíž se například sborové ohlášky vyhlašují i obecním rozhlasem. Nebo kde je folklór dodnes natolik živý, že mladí křesťané slaví svou konfirmaci v místních krojích.

Jak to ale u farářského řemesla chodí, povinnosti vloni povolaly Pepíka Hurtu do služby jinam. Jižní Morava tak zůstává jeho hezkou vzpomínkou.