Zelený čtvrtek na faře


U společné večeře.
..


JAK JSME PROŽILI SEDER

FARA PRUSINOVICE/ Sederová večeře je slavnost, kterou si Židé připomínají vyvedení svých izraelských předků z egyptského otroctví. Pán Ježíš Kristus pak v noc, kdy byl zrazen, změnil tuto večeři svým ustanovením ve Svatou Večeři Páně.
Na Zelený čtvrtek jsme se po západu slunce sešli v sále fary, abychom si jako již každoročně v tuto dobu slovem i pokrmy připomněli obě podoby této večeře – židovskou i křesťanskou. Začali jsme dle židovské tradice – žalmem a mytím si rukou. Pak následovala večeře. Nejprve smáčení hořkých bylin ve slané vodě, symbolizující hořké slzy izraelitů prolité v otroctví. Poté jsme lámali prostřední ze tří macesů – nekvašených chlebů z pšeničné mouky a vody, který představuje zákusek – takzvaný afikoman. Pokračovali jsme vyprávěním, stejně jako si při této večeři vypravují Židé. O egyptském příkoří, putování po poušti, o dobývání země zaslíbené… Pokrm Židé zapíjejí z poháru vína, u nás rozléváme vinnou šťávu. Pak přišel na řadu hlavní chod – pečený beránek na bylinkách z pekáče bratra faráře. Celá večeře byla prokládána předčítáním pašijových oddílů z Janova evangelia a na závěr se vysluhovala svátost Kristovy Svaté Večeře.